تماس با جشنواره بین‌المللی فیلم كوتاه تهران

نشانی دبیرخانه:

تهران – میدان ونک – خیابان گاندی جنوبی – خیابان نوزدهم – شماره 20 - دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم كوتاه تهران

تلفن: 86084829

کد پستی: 1517873811

سایت ثبت نام : iycs.ir / festival.iycs.ir

پست الكترونیك: iycs.fest@gmail.com